Algemene Voorwaarden

Afdrukken

Inhoudsopgave

1 Algemene inleiding, definities en bepalingen

1.1 "Unibet": de op 18 november 2020 in het Maltees vennootschapsregister ingeschreven vennootschap naar Maltees recht Optdeck Service Ltd, geregistreerd onder vennootschapsregistratienummer C 96335, gevestigd en kantoorhoudend te Level 6 - The Centre, Tigne Point - Sliema, TPO 0001 – Malta.

Unibet exploiteert kansspelen op afstand op basis van een door de Nederlandse Kansspelautoriteit verstrekte vergunning (verstrekt op 7 juni 2022  met nummer 1730-01.267.175 op de website www.unibet.nl.

De klantenservice van Unibet is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar op +318000229854, per e-mail: info@unibetsupport.nl of via Live Chat.

1.2 "Unibet-regels": de voorwaarden die de volledige, definitieve en uitsluitende overeenkomst tussen de Accounthouder en Unibet vormen, en die de contractuele relatie tussen Unibet en de Accounthouder regelen. De Unibet-regels treden in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten, verklaringen en afspraken tussen de Accounthouder en Unibet en voegen deze overeenkomsten, verklaringen en afspraken tevens samen. Door een Unibet-account aan te maken, zich te registreren, in te loggen, de Diensten te gebruiken, deel te nemen aan de kansspelen, of een Prijs te aanvaarden, verklaart de bezoeker of Accounthouder dat hij/zij volledig begrijpt en aanvaardt dat:

 1. hij/zij partij wordt bij de Unibet-regels;
 2. hij/zij deze Voorwaarden heeft gelezen, begrepen en zal naleven, en
 3. dat hij/zij zich aan alle bepalingen van deze Voorwaarden zal houden.

Unibet kan de Unibet-regels op elk moment bijwerken, wijzigen, bewerken en aanvullen. Unibet brengt de Accounthouder op de hoogte van wezenlijke wijzigingen van de Unibet-regels voordat dergelijke wijzigingen in werking treden.

Alle verwijzingen in het enkelvoud in de Unibet-regels omvatten tevens het meervoud, en vice versa. Alle verwijzingen naar "de" en “het” omvatten ook "een" en vice versa.

Een kopie van de Unibet-regels wordt op verzoek toegezonden.

1.3 "Accounthouder": een persoon die een contractuele relatie heeft met Unibet door een Unibet-account aan te maken op de Website.

1.4 "Unibet-account": een door een Accounthouder aangehouden account bedoeld voor het deelnemen aan de door Unibet aangeboden kansspelen en Diensten.

1.5 "Unibet-tegenrekening": de geverifieerde bankrekening van de Accounthouder, waar Unibet het tegoed van de Accounthouder naar zal storten. Een tegenrekening kan nooit een creditcard zijn.

1.6 "Overeenkomst": de contractuele relatie tussen Unibet en een Accounthouder die wordt gevormd uit hoofde van en beheerst door de Unibet-regels.

1.7 "Bevoegde Autoriteiten": de Nederlandse overheid en bevoegde bestuursorgangen daarvan.

1.8 "Toepasselijk Recht": het Nederlands recht.

1.9 "Plaats van de Overeenkomst": Nederland.

1.10 "Toezichthouder": de Nederlandse Kansspelautoriteit, een naar Nederlands recht opgerichte toezichthouder die toezicht houdt op kansspelen in Nederland en daarvoor vergunningen verstrekt. Ga voor meer informatie naar www.kansspelautoriteit.nl.

1.11 "Website": de internetgateway die toegankelijk is via het internetadres www.unibet.nl. Hierop wordt alle actuele en relevante informatie betreffende de activiteiten van Unibet gepubliceerd en worden de Diensten aangeboden aan de Accounthouders.

1.12 "Diensten”: de via de Website door Unibet aan de Accounthouder beschikbaar gestelde kansspelen en bijbehorende promoties.

1.13Kansspelbelasting”: de bijzondere belasting die in Nederland van toepassing is op kansspelen.

1.14Kaart”: alle soorten kaarten die bedoeld zijn om mee te betalen, kosten in rekening te brengen, kosten bij of af te schrijven, enzovoort.

1.15Betalingsdienstaanbieder”: een tussenpersoon die optreedt als betaalagent voor verschillende betalingsmethoden.

1.16 "Financiële Instelling”: een bank en/of andere instelling die wordt gereguleerd door een toepasselijke nationale wet inzake financiële diensten of soortgelijke wetgeving, en die een vergunning heeft overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 2013/36/EU of artikel 11 van Richtlijn (EU) 2015/2366.

1.17 "Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid waar een partij geen invloed op kan uitoefenen die leidt tot een vertraging of verzuim in de nakoming van de contractuele verplichting van de getroffen partij. In het kader van de Unibet-regels omvat 'overmacht' tevens: natuurrampen, beperkingen van overheidswege (waaronder begrepen het weigeren of intrekken van een noodzakelijke vergunning waar deze weigering of annulering buiten de schuld van de getroffen partij plaatsvindt), oorlogen, het uitbreken van vijandelijkheden, rellen, burgerlijke onlusten, opstanden, terroristische daden, brand, explosies, overstromingen, diefstal, kwaadwillige schade, stakingen, pandemieën (zoals de COVID-19-pandemie), werknemersuitsluitingen en/of andere oorzaken buiten de redelijke controle van de partij wiens nakoming wordt beïnvloed.

1.18Cliënt-applicatie”: de webbrowserapplicatie die door de Accounthouder wordt geopend om de Diensten te gebruiken.

1.19Software”: alle software die Unibet gebruikt om de Diensten aan te bieden en/of uit te voeren en/of de Cliënt-applicatie te laten draaien.

1.20 "Prijs”: een bedrag, bonus of andersoortige beloning die de Accounthouder kan winnen.

1.21 "Inactief Account”: een Unibet-account waar langer dan 12 opeenvolgende maanden niet op is in- en/of uitgelogd.

1.22Intellectuele Eigendomsrechten” alle merken en handelsnamen, alsmede afbeeldingen, grafisch materiaal, tekst, concepten en methodiek (gezamenlijk de "Intellectuele Eigendommen") die op en in de Website, de Cliënt-applicatie en de daarin opgenomen content te vinden zijn, welke de exclusieve eigendom van Unibet en/of haar leveranciers en partners is. De Accounthouder is niet gerechtigd Intellectuele Eigendommen te exploiteren of anderszins te gebruiken voor welk doel dan ook, behalve voor zover wettelijk toegestaan.

2 Vergunningen

De Toezichthouder heeft goedgekeurd dat Unibet de Diensten aanbiedt op basis van de volgende vergunning:

verleend op 7 juni 2022 door de Kansspelautoriteit, met nummer 1730/01.267.175.

Alle diensten die Unibet aanbiedt, worden aangeboden uit hoofde van de hierboven vermelde vergunning. Het kansspelaanbod is onderworpen aan en bestaat uit specifieke spelregels, winkansen, methoden om de kansen te bepalen en uitbetalingspercentages.

3 Regels met betrekking tot het Account

3.1 Aanmaken van een Unibet-account

3.1.1 Een persoon kan alleen deelnemen aan een kansspel als hij/zij een Accounthouder is. Om als speler te worden geregistreerd, moet een persoon een verzoek tot registratie indienen en ten minste de volgende gegevens over zichzelf verstrekken:

 1. geboortedatum (waaruit blijkt dat de speler achttien (18) jaar of ouder is);
 2. geboorteplaats;
 3. burgerservicenummer (BSN), waar van toepassing;>
 4. voornaam/voornamen en achternaam;
 5. verblijfplaats, d.w.z. waar de desbetreffende speler zijn/haar reguliere hoofdverblijf heeft;
 6. geldig e-mailadres;
 7. (mobile) telefoonnummer;
 8. bankrekeningnummer alsmede de tenaamstelling van die bankrekening;
 9. een wachtwoord;
 10. een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

3.1.2 Een persoon die zich aanmeldt om Accounthouder te worden, garandeert en verklaart niet jonger te zijn dan achttien (18) jaar. Minderjarigen kunnen zich niet registreren als speler en kunnen geen Unibet-account openen. Unibet zal strikte controles uitvoeren om de verstrekte informatie te verifiëren en behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment aanvullende controles uit te voeren. Een Unibet-account kan worden opgeschort tot een bewijs van leeftijd wordt geleverd.

3.1.3 Een persoon die zich aanmeldt om Accounthouder te worden, garandeert en verklaart voorts:

 1. dat hij/zij een natuurlijk persoon is (rechtspersonen kunnen geen Accounthouder zijn);
 2. dat hij/zij niet woonachtig is in: Afghanistan, Albanië, Algerije, Amerikaans Samoa, Angola, Azerbeidzjan, de Bahama's, Bangladesh, Barbados, Bolivia, Bosnië en Herzegovina, Botswana, Brazilië, Bulgarije, Burkina Faso, Burundi, Cambodja, Kameroen, de Centraal Afrikaanse Republiek, Tsjaad, China, Colombia, de Comoren, Congo, Costa Rica, Cuba, de Tsjechische Republiek, de Democratische Republiek Congo, Djibouti, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, El Salvador, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Ethiopië, de Faeroër, Frans-Guyana, Gabon, Gambia, Ghana, Griekenland, Groenland, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinee, Guinee-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hongkong, Indonesië, Iran, Irak, Ivoorkust, Jamaica, Jordanië, Kazachstan, Kenia, Korea, de Democratische Volksrepubliek Kosovo, Koeweit, Kirgistan, de Democratische Volksrepubliek Laos, Libanon, Lesotho, Liberia, Libië, Madagaskar, Malawi, de Malediven, Mali, Martinique, Mauritanië, Mauritius, Mexico, Moldavië, de Republiek Mongolië, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Noord-Macedonië, Pakistan, Panama, Papoea-Nieuw-Guinea, Paraguay, Peru, de Filippijnen, Portugal, Puerto Rico, Réunion, Rusland, Saint-Martin (het Franse deel), Samoa, Saudi-Arabië, Servië, Sierra Leone, Singapore, Slovenië, Somalië, Zuid-Soedan, Spanje, Sri Lanka, Soedan, Zwitserland, de Syrisch Arabische Republiek, Tadzjikistan, Tanzania, Thailand, Oost-Timor, Togo, Trinidad en Tobago, Turkije, Turkmenistan, Oeganda, de Verenigde Staten, de Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten, de Amerikaanse Maagdeneilanden, Oezbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Jemen, Zambia, Zimbabwe (NB bepaalde landen zijn uitgesloten wat betreft Casino - Spellen - Live Casino, Poker en Bingo);
 3. dat hij/zij geen professionele speler is van een sport, competitie of klasse waar Unibet kansspelen aanbiedt;
 4. dat hij/zij niet beperkt wordt door beperkte handelingonbekwaamheid of beschikkingsonbevoegd is, en dus volledig handelingsbekwaam en beschikkingsbevoegd is om een Overeenkomst te sluiten;
 5. dat hij/zij niet handelt namens een andere speler of partij, en dus enkel aan kansspelen deelneemt op en via zijn/haar persoonlijke Unibet-account;
 6. dat hij/zij niet lijdt aan een kansspelverslaving en/of niet (on)vrijwillig is opgenomen in een register of databank met uitgesloten spelers zoals het Nederlandse Centraal Register Uitsluiting Kansspelen;
 7. dat hij/zij geen tegoed stort dat afkomstig is van criminele en/of andere ongeoorloofde activiteiten;
 8. dat hij/zij geen tegoed stort met een Kaart die hij/zij niet mag gebruiken en/of in of vanaf een (rechts)gebied gebruikt waar kansspelen verboden zijn;
 9. dat hij/zij geen criminele activiteiten uitvoert waarbij een Unibet-account (in)direct betrokken is, waaronder begrepen het gebruik van het Unibet-account om geld wit te wassen of terrorisme te financieren, sancties te overtreden of fraude te plegen met betrekking tot vergunde kansspelactiviteiten, of misbruik te maken van de vergunde kansspelactiviteiten van Unibet;
 10. dat hij/zij geen gebruikmaakt van een systeem (waaronder begrepen machines, robots, computers, software of enig ander geautomatiseerd systeem) dat is ontworpen om de Cliënt-applicatie en/of Software te manipuleren of dat daartoe in staat is. In het bijzonder is het Gebruikers niet toegestaan:
  • de Diensten of daaraan verbonden servers of netwerken te verstoren of te ontwrichten, waaronder begrepen door het verzenden van wormen, virussen, malware, spyware of enige andere code van destructieve, kwaadaardige of verstorende aard. Een gebruiker mag geen content of code plaatsen of anderszins wijzigingen aanbrengen of interfereren in de manier waarop een pagina van de Diensten wordt weergegeven in de browser of op het apparaat van een gebruiker;
  • zich toegang te verschaffen tot de Diensten op een wijze die niet vooraf schriftelijk is goedgekeurd door Unibet, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, geautomatiseerde apparaten, scripts, bots, spiders, crawlers of scrapers (met uitzondering van standaard zoekmachinetechnologieën);
  • te proberen een andere gebruiker van de Diensten te beperken in het gebruik of plezier van de Diensten of de schending van deze Voorwaarden door anderen aan te moedigen of te faciliteren;
  • de Diensten voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden te gebruiken, of
  • de Diensten te wijzigen, aan te passen of te veranderen of een andere website te wijzigen, aan te passen of te veranderen zodat op onrechtmatige wijze een associatie met de Diensten of met Unibet wordt geïmpliceerd.
 11. >dat hij/zij de identificatie-instrumenten die door Unibet in de registratieprocedure worden gebruikt met de nodige zorg behandelt, alle redelijke maatregelen neemt om te voorkomen dat derden dergelijke instrumenten gebruiken en de Unibet-richtlijnen volgt;
 12. dat hij/zij geen actief account aanhoudt bij een andere rechtspersoon die deel uitmaakt van dezelfde groep als Unibet, d.w.z. andere entiteiten die (in)direct onder zeggenschap staan van Kindred Group Plc;
 13. dat hij/zij geen gebruikmaakt van de Diensten indien dat in zijn/haar land van gebruikelijke verblijf bij wet verboden is of hem/haar anderszins beperkingen worden opgelegd om een spelaccount aan te maken, diensten van Unibet te kopen of te gebruiken en/of anderszins deel te nemen aan de aangeboden kansspelen. Het is de verantwoordelijkheid van de Accounthouder om ervoor te zorgen dat zijn/haar gebruik van de Website en Diensten van Unibet wettelijk is toegestaan;
 14. dat hij/zij zijn/haar Unibet-accountgegevens actueel houdt wat betreft het volgende: voor- en achternaam, geboorteplaats, land van gebruikelijk verblijf, geldig e-mailadres, telefoonnummer en Tegenrekening.

3.1.4 Een persoon die een Unibet-account wil registreren, heeft gelezen, erkent en nadrukkelijk aanvaardt:

 1. alle definities en bepalingen zoals vermeld in de Unibet-regels;
 2. de Unibet-regels zoals thans gepubliceerd op de Website;
 3. het privacy statement zoals gepubliceerd op de Website;
 4. dat de Plaats van de Overeenkomst Nederland is, en
 5. dat de Overeenkomst wordt beheerst door: (i) de Unibet-regels zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden; (ii) enige regelgevende bepalingen of andere besluiten die van tijd tot tijd door de Bevoegde Autoriteiten worden genomen, en (iii) het Toepasselijk Recht van de Plaats van de Overeenkomst.

3.1.5 Een persoon die een aanvraag tot registratie indient, garandeert en verklaart dat alle in zijn/haar aanvraagformulier verstrekte gegevens waarheidsgetrouw, actueel en volledig zijn. Indien dit niet gebeurt, zal Unibet de desbetreffende persoon niet registreren. Indien de desbetreffende persoon reeds is geregistreerd, zal Unibet het Unibet-account blokkeren en de toegang daartoe ontzeggen wanneer zij ontdekt dat die persoon bij registratie onjuiste informatie heeft verstrekt. Unibet behoudt zich in dat geval alle rechten voor.

3.1.6 Een persoon die een registratie aanvraagt, moet verplichte dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse limieten vaststellen voor:

 1. de maximale tijd dat de speler op de Website kan zijn ingelogd ('sessielimiet');
 2. het maximumbedrag dat de speler op het Unibet-account kan storten ('stortingslimiet');
 3. het maximumbedrag aan beschikbaar tegoed op het Unibet-account ('tegoedlimiet').

Voorafgaand aan het instellen van de limieten dient de speler bewust te zijn van de gevolgen van een limiet voor zijn speelgedrag. Spelers worden nadrukkelijk aangeraden limieten te kiezen die passen bij verantwoord speelgedrag en kunnen daarvoor het Help Center raadplegen.

3.2 Beheer Unibet-account

3.2.1 Om de veiligheid en integriteit van haar activiteiten te handhaven en haar beleid voor de preventie van witwassen, financiering van terrorisme en criminaliteit in verband met de kansspelen uit te voeren, behoudt Unibet zich het recht voor om naar eigen goeddunken en te allen tijde: 

 1. te weigeren een Unibet-account te openen en/of een bestaand Unibet-account te sluiten, te bevriezen of op te schorten;
 2. te weigeren stortingen te aanvaarden;
 3. (aanvullende) documenten op te vragen ter verificatie van: (i) de identiteit van de Accounthouder, (ii) zijn/haar toestemming om een specifieke Kaart te gebruiken en/of (iii) andere door de Accounthouder verstrekte feiten en gegevens, waaronder (maar niet beperkt tot) gegevens die betrekking hebben tot de bron van inkomsten van de speler en in hoeverre de speler zijn speelgedrag financieel kan dragen. Een dergelijk verzoek kan op elk moment worden gedaan en Unibet behoudt zich het recht voor om, hangende het onderzoek, een account op te schorten of te bevriezen;
 4. Gegevens (waaronder persoonsgegevens) met betrekking tot een Accounthouder, in overeenstemming met het Privacy Statement van Unibet, te verstrekken en/of in (gebruiks)licentie te geven aan een andere rechtspersoon die uiteindelijk wordt bestuurd door en onder de zeggenschap valt van Kindred Group Plc., waarbij Unibet verklaart dat de genoemde gegevens te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke (gegevensbeschermings)wetgeving en/of soortgelijke wetgeving worden verstrekt, beheerd en beveiligd;
 5. de rechten en verplichtingen met betrekking tot een Accounthouder zonder voorafgaande kennisgeving over te dragen en/of in licentie te geven aan een andere juridische entiteit die uiteindelijk wordt bestuurd door en onder de zeggenschap valt van Kindred Group Plc., waarbij Unibet verklaart dat de verplichtingen zoals ten opzichte van haar gelden, door deze andere entiteit zal worden nagekomen;
 6. tegoeden op een Unibet-account verbeurd te verklaren en/of in beslag te nemen en/of te weigeren een vordering te honoreren, in ieder geval (maar niet beperkt tot) gevallen waarbij direct of indirect: (i) de Unibet-regels zijn geschonden; en/of (ii) andere ongeoorloofde activiteiten hebben plaatsgevonden in verband met een kansspel-evenement en/of het gebruik van een Unibet-account (waaronder begrepen maar niet beperkt tot schending van wet- of regelgeving, schending van de rechten van een derde, fraude en valsspelen);
 7. de deelname van een Accounthouder aan de kansspelen, promotionele activiteiten, wedstrijden of andere diensten te beperken, op te schorten en/of uit te sluiten, wanneer Unibet van mening is dat er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een Unibet-account gebruikt wordt, is of kan worden voor onwettige, frauduleuze of oneerlijke praktijken en/of wanneer er sprake is van onverantwoord speelgedrag;
 8. de deelname van de Accounthouder aan de Diensten op te schorten of uit te sluiten, en/of het op zijn/haar Unibet-account beschikbare tegoed te verbeuren en/of in beslag te nemen indien de Accounthouder valsspeelt, of indien door Unibet wordt vastgesteld dat de Accounthouder een systeem (waaronder machines, robots, computers, software of enig ander geautomatiseerd systeem wordt verstaan) heeft gebruikt dat is ontworpen of in staat is om de Cliënt-applicatie en/of Software te manipuleren.

3.2.2 Als het Unibet-account in overeenstemming met het bovenstaande is opgeschort en langer dan 12 maanden is opgeschort, behoudt Unibet zich het recht voor om een maandelijkse administratieve vergoeding in rekening te brengen totdat het accountsaldo nul bereikt. De administratieve vergoeding die in overeenstemming met dit artikel 3.2.2 wordt ingehouden, komt toe aan Unibet op het moment dat deze in mindering wordt gebracht op het Opgeschorte Account en zal ophouden deel uit te maken van het tegoed van de Accounthouder. Unibet behoudt zich het recht voor het Opgeschorte Account te sluiten zodra het saldo van het account nul bereikt. Als er geen tegoed op het opgeschorte account staat, wordt het account niet gedebiteerd en wordt deze onmiddellijk afgesloten.

3.2.3 Unibet garandeert en verklaart dat zij:

 1. de aan de Accounthouders toebehorende tegoeden te allen tijde op een veilige en passende wijze beheert;
 2. de kosten van de Kansspelbelasting, voor zover van toepassing, op zich neemt en afdraagt op de Plaats van de Overeenkomst;
 3. gegevens over een Accounthouder te allen tijde in overeenstemming met de toepasselijke (gegevensbeschermings)wetgeving en/of soortgelijke wetgeving beheert;
 4. nooit een overboeking van tegoeden tussen accounts van klanten zal faciliteren of toestaan;
 5. nooit krediet aanbiedt aan Accounthouders;
 6. nooit Accounthouders zal laten deelnemen aan kansspelen wanneer zij daartoe onvoldoende tegoed hebben op hun Unibet-account.

3.2.4 Unibet houdt het tegoed van Accounthouders gescheiden van haar eigen middelen door middel van een door de Toezichthouder goedgekeurd financieel instrument.

3.2.5 Een Unibet-account levert geen rente op. Het is de Accounthouder niet toegestaan het Unibet-account of Unibet te gebruiken als een financiële instelling of holding. Het Unibet-account kan nooit een negatief saldo hebben. Elke transactie die het tegoedlimiet van de speler overschrijdt zal worden geweigerd of, waar toepasselijk, worden gestort naar de Tegenrekening.

3.2.6 Een Accounthouder kan slechts één Unibet-Account tegelijk houden. In het geval dat deze bepaling wordt overtreden, behoudt Unibet zich het recht voor om de overtollige Unibet-account(s) van de Accounthouder die dit artikel overtreedt, te blokkeren en/of te verwijderen en alle tegoeden op één enkele Unibet-account te zetten of in overeenstemming met artikel 3.2.1(f) te behandelen. Op de overtollige Unibet-account(s) gestorte bonussen zullen niet overgezet worden.

3.2.7 Een Unibet-account is niet-overdraagbaar. Het is verboden voor spelers om accounts te verkopen, te verpanden, over te dragen of te verwerven van of aan andere spelers. Tegoeden kunnen niet van het ene Unibet-account naar een ander Unibet-account worden overgedragen of op een ander Unibet-account worden gebruikt.

3.2.8 Een Accounthouder zal niet toestaan dat een andere persoon (waaronder in het bijzonder begrepen minderjarigen, kwetsbare groepen en spelers die zijn uitgesloten van deelname) zijn/haar Unibet-account (her)gebruikt, toegang heeft tot en/of gebruikmaakt van de Website of enige content of informatie daarvan, een Prijs of promotie accepteert, of op enige andere manier toegang heeft tot en/of gebruikmaakt van de Diensten.

3.2.9 Voordat de Accounthouder geld kan storten van het Unibet-Account naar de Tegenrekening, moet de Accounthouder zijn/haar Tegenrekening met succes hebben geregistreerd, geverifieerd en gevalideerd. Indien de Accounthouder de Tegenrekening wil wijzigen, moet deze wijziging worden geregistreerd en moet de Tegenrekening opnieuw worden geverifieerd en geauthenticeerd. De Accounthouder kan slechts één enkele (1) Tegenrekening op enig moment aanhouden. De tegenrekening kan nooit een creditcard zijn.

3.3 Verantwoordelijk spelen - Accountinstellingen

Wees ervan bewust dat deelname aan kansspelen verslavend kan zijn. Als een speler meent hulp nodig te hebben bij kansspelverslaving, kan hij/zij deze link naar de pagina Verantwoordelijk Spelen op de Website volgen, contact opnemen met de klantenservice van Unibet of zich wenden tot de op de Website vermelde (verslavingszorg)instanties.

3.3.1 In de Unibet-accountinstellingen kan een Accounthouder:

 1. zich voor bepaalde of onbepaalde tijd uitsluiten voor verdere deelname aan de door Unibet aangeboden Diensten;
 2. de in artikel 3.1.6 opgenomen verplichte limieten vaststellen en beheren, en
 3. zich uitsluiten voor het (verder) ontvangen van promoties, bonussen en andersoortige aanbieden.

3.3.2 Een Accounthouder die een limiet heeft ingesteld zoals vermeld in artikel 3.1.6 of 3.3.1 kan het limiet wijzigen in de Unibet-accountinstellingen. Het verhogen van een limiet wordt van kracht zeven dagen nadat Unibet de wijziging heeft geregistreerd. Het verlagen van een limiet wordt onmiddellijk van kracht nadat Unibet de wijziging heeft geregistreerd. Unibet zal geen weddenschap of inzet aanvaarden van een Accounthouder die in strijd is met een limiet of uitsluiting die, zoals hierboven uiteengezet, door de desbetreffende Accounthouder zelf is ingesteld. Unibet behoudt zich het recht voor om op ieder moment de verplichte limieten voor een speler te verlagen, in het bijzonder wanneer Unibet van mening is dat de speler onverantwoord speelgedrag vertoont.

3.3.3 Als Unibet van mening is dat deelname van een speler aan de door Unibet ter beschikking gestelde Diensten hem/haar financiële of persoonlijke problemen zal bezorgen, behoudt Unibet zich het recht voor om het Unibet-account op te schorten, te bevriezen en/of te sluiten en alle nodige interventiemaatregelen te nemen zoals uiteengezet op de pagina Verantwoordelijk Spelen op de Website en het Verslavingspreventiebeleid van Unibet, een en ander met of zonder toestemming van de speler. Waar relevant kan Unibet een speler ook doorverwijzen naar de Toezichthouder met advies en aanbeveling voor opname in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS).

3.3.4 Wanneer Unibet vaststelt dat een speler, ondanks een uitsluitingsmaatregel op grond waarvan deze geen toegang meer had tot een bepaald kansspel of in het geheel was uitgesloten van deelname aan kansspelen, via een ander Unibet-Account een weddenschap of inzet plaatst, behoudt Unibet zicht het recht voor de op dat account gegenereerde winst te confisceren en tot bevriezing, opschorting of sluiting van dat Unibet-Account over te gaan.

3.4 Inactieve accounts

3.4.1 Een "Inactief Account" is een Unibet-account waar langer dan 12 opeenvolgende maanden niet op is in- en/of uitgelogd maar wel tegoed op staat.

3.4.2 Unibet behoudt zich het recht voor om het Inactieve Account te sluiten zodra het saldo van het account nul bereikt. Als het Unibet-account van een Accounthouder gedurende 12 maanden inactief blijft, wordt hij/zij binnen 30 dagen voordat er kosten op zijn/haar Unibet-account in mindering worden gebracht, daarvan op de hoogte gebracht. Accounthouders kunnen hun Unibet-account dus kosteloos heractiveren door binnen voornoemde termijn van 30 dagen in/uit te loggen of hun tegoed terug te storten op de Tegenrekening. Indien een Accounthouder zijn/haar Unibet-account binnen drie maanden heractiveert, worden de inactiviteitskosten aan hem/haar terugbetaald.

3.5 Terugboeking (chargeback)

3.5.1 Onverminderd de onderstaande artikelleden en zonder afbreuk te doen aan het recht van Unibet om verhaal te halen krachtens enige toepasselijke wetgeving, regelgeving, wet of beleidsregels, of uit hoofde van enige andere bepaling van de Unibet-regels, heeft Unibet het recht om een Unibet-account te blokkeren wanneer een terugboeking (chargeback) is aangevraagd met betrekking tot het Unibet-account.

3.6 Wanneer een terugboeking is aangevraagd, zal Unibet een "Kennisgeving van Terugboeking" sturen naar de Accounthouder op het in de gegevens van de Accounthouder vermelde e-mailadres ter bevestiging van de identiteit van de Accounthouder en de betalingsmethode die is gebruikt om het Unibet-account van de Accounthouder te crediteren met tegoed dat geen verband houdt met de desbetreffende terugboeking (”Niet-aangetast Tegoed").

Indien de desbetreffende Accounthouder geen bevestiging stuurt van zijn/haar identiteit en van de betalingsmethode die gebruikt werd om Niet-aangetast Tegoed op zijn/haar Unibet-account te storten, zal Unibet na Kennisgeving van Terugboeking twee schriftelijke herinneringen sturen naar de Accounthouder op zijn/haar bij Unibet bekende e-mailadres, waarbij Unibet zich het recht voorbehoud om voor elke herinnering verwerkingskosten ten bedrage van ten hoogste vijftig (50) Euro in mindering te brengen op het Niet-aangetast Tegoed.

3.6.1 Als een Unibet-account geblokkeerd is als gevolg van een terugboeking en de Accounthouder:

 1. gedurende een aaneengesloten periode van dertig (30) maanden niet heeft ingelogd op het Unibet-account, of
 2. geen bevestiging heeft afgegeven met betrekking tot zijn/haar identiteit en de informatie over de betalingsmethode die gebruikt werd om Niet-aangetast Tegoed op zijn/haar Unibet-account bij te schrijven, en vervolgens om een opname van tegoed heeft verzocht,

zal al het Niet-aangetaste Tegoed op de Unibet-account worden behandeld als ware het tegoed op een Inactief Account in overeenstemming met artikel 3.4.

3.7 Het sluiten van een Unibet-Account

3.7.1 Een Accounthouder kan zijn/haar Unibet-account op elk moment beëindigen door contact op te nemen met de Unibet Klantenservice middels de contactgegevens die op de Website (www.unibet.nl) onder ”Hulp" worden aangeboden. Unibet is ook telefonisch te bereiken en per e-mail of via Live Chat. Alle tegoeden op het Unibet-account worden bij het sluiten van het account gestort naar de Tegenrekening, tenzij de sluiting een gevolg is van een omstandigheid als genoemd in artikel 3.2.1.

3.7.2 Wanneer een bestaand Unibet-account wordt beëindigd, dienen alle reeds aangegane verplichtingen onder de Unibet-regels alsnog nagekomen te worden.

3.7.3 Ingeval een Unibet-account wordt gesloten wegens gokverslaving of fraude, is het de desbetreffende persoon niet toegestaan een nieuw Unibet-account aanmaken. Als de desbetreffende persoon erin slaagt een nieuwe account aan te maken, kan Unibet niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet voor enige (in)directe (gevolg)schade. Unibet behoudt zich het recht voor om een account dat in strijd met deze regel is aangemaakt op elk moment te sluiten.

3.7.4 Accounthouders die tegoeden op een beëindigd, vergrendeld of uitgesloten account wil terugvorderen, dienen contact op te nemen met de Klantenservice.

3.7.5 In bepaalde omstandigheden kan Unibet de Accounthouder vragen om nadere gegevens rechtstreeks aan Unibet te verstrekken om de controles te voltooien. In dat kader heeft Unibet het recht naar haar goeddunken te eisen dat de Accounthouder aan Unibet documentatie verstrekt met betrekking tot identificatie, bewijs van adres, rekeningen van nutsbedrijven, bankgegevens, bankafschriften en bankreferenties. Totdat deze informatie naar de tevredenheid van Unibet is verstrekt, kan Unibet elke activiteit van de Accounthouder met betrekking tot de Account beperken en de toegant tot de Diensten ontzeggen.

3.7.6 Unibet behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken een Unibet-account te sluiten en/of weddenschappen of inzetten nietig te verklaren en/of het tegoed van een Unibet-account (inclusief stortingen) in te houden en/of het bedrag van uitbetalingen, bonussen en winsten te verhalen op een Unibet-account en/of een permanent verbod op gebruik van de Diensten in te voeren, in ieder geval (maar niet beperkt tot) wanneer de volgende situaties zich voordoen:

 • als Unibet, te goeder trouw handelend, reden heeft om aan te nemen dat een Accounthouder een bepaling van de Unibet-regels overtreedt;
 • als Unibet ontdekt dat een Accounthouder de Diensten heeft gebruikt of heeft geprobeerd te gebruiken voor fraude, samenspanning of onwettige of ongepaste activiteiten;
 • als Unibet ontdekt dat een Accounthouder op een andere onlinegoksite of -dienst heeft gespeeld en in verband daarmee verdacht wordt van fraude, samenspanning (ook met betrekking tot terugboekingen), valsspelen of onwettige of ongepaste activiteiten;
 • als een Accounthouder verzuimt om Unibet correcte gegevens te verstrekken met betrekking tot zijn/haar Unibet-account;
 • als Unibet, te goeder trouw handelend, reden heeft om aan te nemen dat een Accounthouder meerdere accounts of een dubbele account heeft geopend of gebruikt;
 • als een Accounthouder misbruik maakt van de Website of de producten van Unibet;
 • als Unibet ontdekt dat een Accounthouder toegang heeft tot de Diensten in strijd met de wetten van het land waar hij/zij zich bevindt;
 • als Unibet om een van de in dit artikellid genoemde redenen stappen heeft ondernomen om een weddenschap nietig te verklaren, zullen de handelingen van de Accounthouder die daartoe hebben geleid, worden beschouwd als een schending van de Unibet-regels, waarmee Unibet het recht heeft een Unibet-account te sluiten;
 • als Unibet hiertoe verplicht wordt door een toezichthoudende instantie of een rechter; of als de Accounthouder failliet gaat, als de Accounthouder een betaling ter uitvoering van een gerechtelijke uitspraak niet op tijd doet, als de Accounthouder een regeling treft met zijn/haar schuldeisers, of als (een deel van) zijn/haar vermogensbestanddelen op enige wijze onderwerp worden van een beslaglegging of als er een soortgelijke procedure wordt ingesteld met betrekking tot de Accounthouder, waar ook ter wereld.

De Accounthouder stemt ermee in Unibet te vergoeden voor alle kosten, lasten of verliezen die Unibet lijdt of heeft geleden (met inbegrip van (in)directe of gevolgschade, winstderving en reputatieverlies) wanneer Unibet de Unibet-account van de Accounthouder sluit in overeenstemming met dit artikellid.

4 Regels met betrekking tot betaling

4.0.1 Het is een Accounthouder alleen toegestaan om:

 1. stortingen te doen op zijn/haar Unibet-account met gebruik van zijn/haar persoonlijke rekening bij een van de Financiële Instellingen of hun vergunninghouders;
 2. overboekingen te verzoeken van op zijn/haar Unibet-account aanwezige tegoed naar zijn/haar Tegenrekening bij een van de Financiële Instellingen of hun vergunninghouders.

4.0.2 Een Accounthouder mag derden niet toestaan zijn/haar Unibet-account te gebruiken om stortingen te doen op of opnames te doen van zijn/haar Unibet-account.

4.0.3 De Accounthouder is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de voorgaande bepalingen. Bij schending van een of meerdere van de bepalingen behoudt Unibet zich het recht voor, in overeenstemming met artikel 3.2, om het Unibet-account op te schorten, te bevriezen of te sluiten.

4.1 Unibet aanvaardt geen weddenschappen of inzetten van Accounthouders tenzij een Unibet-account is geopend op naam van de desbetreffende Accounthouder en er voldoende tegoed op dat Unibet-Account staat om het bedrag van de weddenschap of inzet te dekken.

4.2 Unibet behoudt zich het recht voor om het tegoed op het Unibet-Account te debiteren in het geval:

 1. Unibet het bedrag van een door de Accounthouder aangegane weddenschap of inzet van het desbetreffende Unibet-account moet afschrijven, dan wel een bedrag dat de Accounthouder aangeeft te willen inzetten gedurende een spel waaraan hij/zij deelneemt of op het punt staat deel te nemen;
 1. Unibet een uitkering doet op nadrukkelijk verzoek van de desbetreffende Accounthouder;
 2. Wanneer het ingestelde tegoedlimiet wordt overschreden, in welk geval Unibet het tegoed dat de limiet overschrijdt onverwijld naar de Tegenrekening zal storten;
 3. Unibet de redelijke bankkosten voor ontvangen stortingen en opgenomen uitkeringen dient te betalen, en deze in rekening dient te brengen, of
 4. anderszins is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

4.3 Afhankelijk van de door de Accounthouder gekozen betalingsmethode kunnen minimum- en/of maximumstortingslimieten van toepassing zijn, anders dan het in artikel 3.1.6(b) genoemde stortingslimiet.

4.4 Unibet behoudt zich het recht voor om administratieve kosten voortvloeiende uit stortingen of opnames door de Accounthouder - zoals aangegeven op de Website - bij de Accounthouder in rekening te brengen.

4.5 Unibet, de Toezichthouder of een Bevoegde Autoriteit kan alle transacties controleren of een verzoek indienen om ze te toetsen ter voorkoming van het witwassen van geld. Alle verdachte transacties die door Unibet worden gedetecteerd, worden gemeld aan de Bevoegde Autoriteiten.

4.6 Unibet kan - naast de inzet die vereist is om deel te nemen aan een kansspel - een vergoeding vragen of kosten opleggen aan een Accounthouder voor de levering of organisatie van specifieke Diensten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

  • kosten voor stortingen en/of opnames voor bepaalde betalingsmethoden zoals aangegeven op de Website onder de kopjes "Storting" of "Opname";
  • in geval van poker: rake-kosten zoals beschreven in het Pokerreglement ;
  • inactiviteitskosten zoals beschreven in artikel 3.4.2 van deze Voorwaarden; en
  • kosten met betrekking tot de Kennisgeving van Terugboeking zoals beschreven in artikel 3.5.2 van deze Voorwaarden.

4.7 Als een Accounthouder een storting doet op zijn speelrekening en vervolgens deze storting wil laten uitkeren op de Tegenrekening, zonder het bedrag van de storting eerst (volledig) in te zetten voor een spel of een weddenschap, behoudt Unibet zich het recht voor de uitkering van de storting naar de Tegenrekening te weigeren.

5 Regels met betrekking tot beveiliging

5.1 Unibet handhaaft strikte vertrouwelijkheid in haar omgang met  de Accounthouder. Echter, indien vereist door de Bevoegde Autoriteit, een rechter of - indien wettelijk vereist - een andere overheidsinstantie, en/of ingeval een Accounthouder de Unibet-regels overtreedt, kunnen gegevens aan een derde worden verstrekt.

5.2 De Accounthouder krijgt een persoonlijk accountnummer. De Accounthouder kiest een wachtwoord en een gebruikersnaam. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Accounthouder om deze gegevens niet te delen. Als de Accounthouder redenen heeft om aan te nemen dat anderen kennis hebben genomen van deze gegevens, moet de Accounthouder onmiddellijk contact opnemen met de Klantenservice van Unibet en zal een nieuw wachtwoord worden ingesteld. Unibet is niet verplicht om gebruikersnamen of wachtwoorden bij te houden. Als de Accounthouder zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord kwijtraakt, vergeet, verliest of deelt met een derde, of door een andere niet aan Unibet te wijten oorzaak niet in staat is toegang tot de Website of een Dienst te verkrijgen, is Unibet niet verantwoordelijk en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vordering met betrekking tot de desbetreffende Unibet-account.

5.3 Alle telefonische communicatie tussen de Accounthouders en Unibet wordt opgenomen voor veiligheids- en opleidingsdoeleinden en/of naleving van boekhoudkundige en financiële voorschriften.

5.4 Alle elektronische communicatie tussen de Accounthouder en Unibet wordt bijgehouden voor naleving van boekhoudkundige en financiële voorschriften.

5.5 Stortingen middels een Kaart kunnen van tijd tot tijd gedeeltelijk en/of volledig worden geweigerd op grond van bepaalde beveiligingssystemen die worden beheerd in samenwerking met een Betalingsdienstaanbieder en/of een Financiële Instelling. Het kan voorkomen dat dergelijke beveiligingsmaatregelen Kaarten weigeren die legitiem zijn maar niettemin op een bepaald moment niet kunnen worden verwerkt. De medewerkers van Unibet hebben geen controle over deze systemen en zij weten niet waarom stortingen worden geweigerd.

5.6 Alvorens stortingen en/of opnames te verwerken kan Unibet (aanvullende) documenten opvragen ter (aanvullende) verificatie van de identiteit van de kaarthouder en/of de machtiging om een specifieke Kaart te gebruiken en/of andere door de Accounthouder verstrekte feiten en gegevens.

5.7 Het is verboden gebruik dan wel misbruik te maken van een fout of een onvolledigheid op de Website, en/of in de Cliënt-applicatie, en/of in de Software en/of Diensten die op de Website worden aangeboden. Indien de Accounthouder een dergelijke fout of onvolledigheid constateert of zich daarvan bewust wordt, dient hij/zij:

 1. er op geen enkele wijze voordeel uit te halen;
 2. een dergelijke fout of onvolledigheid strikt vertrouwelijk te houden; en
 3. bij ontdekking of bewustwording van een dergelijke fout of onvolledigheid, dit te melden aan Unibet door een e-mail te sturen naar info@unibetsupport.nl

Ingeval de Accounthouder dit artikel niet naleeft, zal Unibet, onverminderd andere rechtsmiddelen die haar ten dienste staan:

 1. recht hebben op volledige vergoeding van alle kosten die verband houden met de fout of onvolledigheid, en schade die voortvloeit uit de schending van dit artikel door de Accounthouder;
 2. zich het recht voorbehouden om - met name maar zonder beperking - het Unibet-account van de Accounthouder te blokkeren en/of het Unibet-accountsaldo geheel of gedeeltelijk te bevriezen of in mindering te brengen, een en ander zonder voorafgaande kennisgeving, ter dekking van een deel van of alle door Unibet geleden of voorziene schade.

6 Disclaimer

6.1 De Unibet-regels zijn in het Nederlands opgesteld. Vertalingen in andere talen worden als service en in goed vertrouwen aangeboden. In geval van een discrepantie tussen de Nederlandse versie en een vertaling prevaleert de Nederlandse versie.

6.2 De Accounthouder dient de in Nederland geldende wetgeving na te leven. Unibet verstrekt geen advies aan de Accounthouder met betrekking tot fiscale en/of juridische aangelegenheden. Indien de Accounthouder hierover advies wenst in te winnen, raden we hem/haar aan contact op te nemen met de daarvoor relevante adviseurs en/of instanties.

6.3 Indien Unibet op enigerlei wijze aansprakelijk wordt bevonden door een rechtbank en/of een soortgelijke autoriteit met wettelijke bevoegdheid en/of rechtsmacht over Unibet, dan is de aansprakelijkheid van Unibet beperkt tot het bedrag van de inzet of, indien deze lager is, de nettowinst van de Accounthouder. Of, voor zover relevant en van toepassing, tot het op de Unibet-account aanwezige bedrag of, indien dit lager is, het van of naar de Unibet-account overgeschreven bedrag.

6.4 Tenzij anders vermeld, is Unibet niet aangesloten bij of verbonden aan sportteams, evenementenorganisaties of spelers die op de Website worden getoond, en maakt zij geen aanspraak op enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot hun naam en beeltenis, die uitsluitend worden gebruikt om de Diensten te verlenen.

6.5 Unibet doet geen toezeggingen en geeft geen garanties, expliciet of impliciet, ten aanzien van de wettelijke rechten van de Accounthouder om gebruik te kunnen maken van de Diensten en geen van de werknemers, licentiehouders, distributeurs, groothandelaars, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame-, promotie- of andere agentschappen, mediapartners, agenten of detailhandelaars heeft de bevoegdheid om een dergelijke toezegging te doen of garantie te geven. De Accounthouder zal uitsluitend gebruikmaken van de Diensten, een Unibet-account openen of (her)gebruiken, de Website bezoeken, en/of een Prijs aanvaarden, indien hij/zij zonder uitzondering alle in dit document opgenomen Unibet-regels, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, volledig begrijpt, ermee akkoord gaat, er partij bij wil worden en deze wil naleven.

6.6 Unibet erkent of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door een Accounthouder en/of een derde geleden schade en/of verliezen die (in)direct te wijten zijn aan de volgende handelingen van de Accounthouder:

a.           het verrichten van stortingen op zijn/haar Unibet-account via de Kaart of rekening van een derde;

b.           het aanvragen van overschrijvingen van zijn/haar Tegenrekening;

c.           het verstrekken van onjuiste gegevens over zijn/haar persoonlijke rekening met het oog op opnames van zijn/haar Unibet-account;

d.           het door derden laten gebruiken van zijn/haar Unibet-account voor het verrichten van stortingen of opnames.

6.7 De Accounthouder dient alle passende maatregelen te nemen om de op zijn/haar computer opgeslagen gegevens en/of Software te beschermen tegen elke vorm van schade of inbreuk.

6.8 De Accounthouder is zelf verantwoordelijk voor de verbinding met de Website en zijn/haar gebruik van de Diensten.

6.9 Unibet erkent of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor door een Accounthouder en/of een derde geleden schade en/of verliezen die (in)direct te wijten zijn aan:

a.           een vergissing, drukfout, verkeerde interpretatie, iets verkeerd horen of lezen, een verkeerde vertaling, spelfout, transactiefout, technisch defect, technisch gevaar, registratiefout, kennelijke fout, annulering van een spel om welke reden dan ook, Overmacht en/of enige andere soortgelijke gebeurtenis;

b.           een overtreding van de Unibet-regels;

c.           samenspanning en/of criminele handelingen;

d.           door Unibet verstrekt advies;

e.           het falen van (een deel van) het centrale computersysteem van Unibet; vertragingen, verliezen, fouten of weglatingen als gevolg van het falen van telecommunicatie of een ander gegevensoverdrachtsysteem; en/of

f.            financieel risico en verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot wisselkoersschommelingen.

6.10 De Accounthouder begrijpt dat de op de Website aangeboden Diensten uitsluitend ter vermaak zijn. De Accounthouder is niet verplicht om de Diensten te gebruiken en indien de Accounthouder voor deelname kiest, geschiedt dat naar keuze, goeddunken en voor risico van de Accounthouder waarbij verantwoord speelgedrag altijd voorop dient te staan. Het belang van de Accounthouder bij de Diensten en de Website is persoonlijk en niet beroepsmatig. De Accounthouder bezoekt de Website voor zijn/haar eigen vermaak. Elk ander bezoek, (her)gebruik van of elke andere toegang tot de Diensten en/of de Website door de Accounthouder/speler is verboden.

6.11 Een eventueel aangeboden sms of andere digitale-berichtendienst is uitsluitend bedoeld voor de Accounthouder. Unibet erkent of aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de inhoud van dergelijke berichten of indien de Accounthouder geen bericht(en) ontvangt.

6.12 Alle op de Website getoonde informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot scores, resultaten, tijdstippen van evenementen, statistieken, redactionele tekst, enz.) wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als professioneel advies van welke aard ook. Noch Unibet noch haar onafhankelijke leveranciers zijn aansprakelijk voor fouten, onvolledigheden, onjuistheden of vertragingen in de informatie of voor enige acties die worden ondernomen op basis van deze informatie.

6.13 Indien de deelname van de Accounthouder aan de Diensten wordt onderbroken door een storing in het telecommunicatiesysteem of in het computersysteem van de Accounthouder, met als gevolg dat de Accounthouder de Diensten niet kan blijven gebruiken nadat hij/zij een weddenschap heeft geplaatst, zal Unibet alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat het goedgekeurde computersysteem van Unibet de Accounthouder de mogelijkheid biedt om na het herstel van het systeem zijn/haar deelname aan de Diensten te hervatten zoals op het moment onmiddellijk voor de onderbreking. Indien het systeem van Unibet het de Accounthouder niet mogelijk maakt deelname te hervatten, zal Unibet:

a.           ervoor zorgen dat het kansspel wordt beëindigd;

b.           waar toepasselijk, het bedrag van de weddenschap aan de Accounthouder terugbetalen op zijn/haar Unibet-account.

6.14 Indien een speler door een technische storing van het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen erin slaagt om, in weerwil van zijn opname in dat register, deel te nemen aan de kansspelen en Diensten, behoudt Unibet zich het recht voor alle genoten winst gedurende deze deelname in beslag te nemen.

6.15 Indien een Dienst na het opstarten hapert als gevolg van een storing in het computerbesturingssysteem van Unibet, zal Unibet:

a.           het in de Dienst ingezette bedrag terugbetalen en,  indien de Accounthouder een opgebouwd tegoed heeft op het moment van de hapering, de geldwaarde van het tegoed crediteren op het Unibet-account van de Accounthouder of op de Tegenrekening aan de Accounthouder uitbetalen;

b.           waar wettelijk vereist, de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte stellen van de omstandigheden van het incident;

c.           afzien van de verdere uitvoering van de Dienst indien het waarschijnlijk is dat de Dienst door dezelfde storing zal worden getroffen.

6.16 Deelname aan de Diensten impliceert kennis en aanvaarding door de Accounthouder van de beperkingen van het internet, met name:

a.           de technische prestaties, de responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, het risico van onderbreking en in het algemeen de risico's die inherent zijn aan verbindings- en transmissiestoringen;

b.           tekortkomingen in de bescherming van gegevens;

c.           risico op besmetting door mogelijke virussen die op internet circuleren.

Onverminderd de overige bepalingen van deze Disclaimer, zal Unibet derhalve niet verantwoordelijk zijn voor o.a.:

a.           de overdracht en/of ontvangst van gegevens en/of informatie op het internet;

b.           elke storing in het netwerk dat een goed spelverloop verhindert;

c.           het uitvallen van ontvangstapparatuur of het communicatiecircuit;

d.           verlies van gegevens;

e.           schade veroorzaakt door een virus, programmeerfout of technische storing;

f.            schade aan de apparatuur van de speler, waaronder hardware en software;

g.           storingen die de deelname aan een spel verhinderen of beperken of storingen die het systeem van de Accounthouder, inclusief hardware en software, beschadigen.

6.17 Spelmaterialen (elektronisch of anderszins verkregen) zijn automatisch ongeldig indien ze op enige wijze nagemaakt, verminkt, vervalst, gewijzigd of gemanipuleerd zijn of indien ze onleesbaar zijn, mechanisch of elektronisch gereproduceerd zijn of zijn verkregen buiten de officiële, legitieme kanalen om of indien het druk-, productie-, typografische, mechanische, elektronische of andere fouten bevat.

6.18 Unibet is niet verantwoordelijk voor verloren, vertraagde, onleesbare, onvolledige, beschadigde, verminkte, onjuist geadresseerde of onvoldoende gefrankeerde post, verzoeken, inningen van Prijzen of inzendingen.

6.19 De aansprakelijkheid van Unibet voor fouten of storingen in de spellen is maximaal beperkt tot vervanging van het desbetreffende spel. Unibet is niet aansprakelijk voor storingen in elektronische toestellen noch voor pogingen van de Accounthouder om gebruik te maken van de Diensten via niet door Unibet beoogde methoden, middelen of manieren.

6.20 De Accounthouder vrijwaart Unibet, haar werknemers, functionarissen, bestuurders, licentiehouders, distributeurs, groothandelaars, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, reclame-, promotie- of andere agentschappen, mediapartners, agenten en detailhandelaars en stelt hen volledig schadeloos voor alle kosten, uitgaven, verplichtingen en schade die kunnen ontstaan doordat de Accounthouder:

a.           de Website bezoekt of (opnieuw) gebruikt;

b.           content van de Website gebruikt;

c.           de voor de dienstverlening gebruikte servers bezoekt of (opnieuw) gebruikt;

d.           een Cliënt-applicatie bezoekt of (opnieuw) gebruikt;

e.           deelneemt aan de spellen, chatfuncties en Diensten, of

f.            een Prijs aanvaardt.

6.21 Unibet, haar Software en Cliënt-applicatie, softwareleveranciers, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige (in)directe, incidentele, bijzondere of gevolgschade voortvloeiend uit (de onmogelijkheid van) het gebruik van de Dienst, de producten, Cliënt-applicatie en/of materialen van Unibet of haar leveranciers. De Accounthouder erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Unibet niet aansprakelijk is voor lasterlijk, beledigend of onwettig gedrag van andere Accounthouders. Als de Accounthouder ontevreden is over een van de Diensten of de onderhavige Unibet-regels dient de Accounthouder zijn/haar gebruik van de Diensten te staken.

6.22 De Accounthouder begrijpt, erkent en aanvaardt dat elke gelijkenis met de werkelijkheid van namen, situaties of omstandigheden die in de spellen op de Website worden gebruikt, afgebeeld, beschreven of gesuggereerd, geheel toevallig en onbedoeld is.

6.23 De Accounthouder begrijpt dat Unibet zich te allen tijde het recht voorbehoudt om haar Diensten te wijzigen of te verwijderen.

7 Regels met betrekking tot Bonussen

7.1  Algemeen

7.1.1 Unibet organiseert regelmatig bonusacties voor de verschillende kansspelproducten die worden aangeboden. De voorwaarden van een bonus worden vastgelegd in de bonusvoorwaarden die per afzonderlijke bonusactie gelden. De voorwaarden worden ter beschikking gesteld aan de Accounthouder, die deze bonusvoorwaarden uitdrukkelijk moet aanvaarden. Accounthouders kunnen zich via hun account of via een e-mail aan info@unibetsupport.nl op elk moment afmelden voor bonussen.

7.1.2 Bonussen kunnen worden verstrekt onder bepaalde specifieke voorwaarden, waaronder (maar niet beperkt tot) het vereiste dat een bepaald bedrag gestort, ingezet of (door)gespeeld moet worden. Een bonus wordt slechts uitgekeerd wanneer volledig aan deze specifieke voorwaarden is voldaan. Het annuleren van een bonus voordat aan de voorwaarde is voldaan leidt tot gehele annulering van de bonus.

7.1.3 Tenzij anders bepaald komt per bonusactie een Accounthouder slechts in aanmerking voor één bonus, dat wil zeggen maximaal één bonus per gebruiker, IP-adres, computer, gezin, woonadres, telefoonnummer, Kaart, e-mailadres en plek waar computers gedeeld worden (universiteit, studentenvereniging, school, openbare bibliotheek, werkplek enz.).

7.1.4 Unibet behoudt zich het recht voor om een specifieke bonus aan een specifieke klant of groep klanten aan te bieden.

7.1.5 Bonussen maken onderdeel uit van vooraf bepaalde marketingcampagnes en worden niet op verzoek verstrekt.

7.1.6 Unibet kent bepaalde bonussen niet toe aan jongvolwassenen en kan andere beperkingen opleggen afhankelijk van de leeftijd van een speler of diens specifieke omstandigheden.

7.1.7 Het Verslavingspreventiebeleid van Unibet is van toepassing op het verstrekken van bonussen.

7.2 Bonusmisbruik

7.2.1 “Bonusmisbruik” omvat maar is niet beperkt tot:

•             niet-nakoming van de voorwaarden van bonussen, gratis weddenschappen of andere promotionele aanbiedingen;

•             het openen van meerdere accounts om aanspraak te maken op meerdere bonussen;

•             het anderszins manipuleren of omzeilen van de bonusvoorwaarden.

7.2.2 Wanneer er een redelijke verdenking bestaat dat een Accounthouder bonusmisbruik heeft gepleegd of heeft geprobeerd te plegen, hetzij alleen hetzij als onderdeel van een groep, behoudt Unibet zich het recht voor om:

•             de aan de desbetreffende Accounthouder toegekende bonus en eventuele uit die bonus voortkomende winsten te verbeuren en in beslag te nemen;

•             een bonusaanbod aan de Accounthouder te herroepen, te weigeren of in te trekken;

•             de toegang tot bepaalde kansspelproducten te blokkeren;

•             de Accounthouder uit te sluiten van toekomstige promotionele aanbiedingen; en/of

•             het account van de Accounthouder met onmiddellijke ingang te beëindigen.

7.2.3 Als er een redelijke verdenking bestaat dat een klant of een groep klanten een reeks weddenschappen heeft geplaatst die, als gevolg van bonussen, gratis weddenschappen of andere promotionele aanbiedingen, en ongeacht de uitkomst, een gegarandeerde winst voor de klant opleveren, dan behoudt Unibet zich het recht voor om de bonus terug te vorderen, de gratis weddenschappen nietig te verklaren en/of de door bonus of bonuswinsten gefinancierde weddenschap nietig te verklaren.

7.3 Verwijs een vriend

7.3.1 In de "Verwijs een vriend”-acties kan er meer dan één bonus per actie en/of per maand aan een Accounthouder worden toegekend, onder voorbehoud van de in elke specifieke "Verwijs een vriend”-actie gestelde voorwaarden en limieten.

7.3.2 Het is de Verwijzer niet toegestaan om een lid van zijn/haar familie, vrienden of collega's die tot hetzelfde huishouden behoren of met wie hij/zij een creditcard, betaalpas, andere Kaart of onlinebetaalrekening, IP-adres en/of computer deelt, te verwijzen.

7.3.3 Unibet behoudt zich het recht voor om de bonus van de Verwijzer in te houden en weddenschappen van een of meerdere Verwezen Personen te weigeren wanneer Unibet vermoedt dat de Verwijzer(s)/Verwezen Perso(o)n(en) in strijd met de voorwaarden handelt of deze anderszins manipuleert, bijvoorbeeld bij, maar niet beperkt tot, identieke of zeer gelijkaardige stortings- en wedpatronen van Verwezen Personen.

7.3.4 De “Verwijs een vriend”-actie is niet beschikbaar voor spelers die jonger zijn dan 24 jaar.

8 Chatfunctionaliteit

8.1 Sommige spellen hebben een gratis chatfunctie waarmee de Accounthouder kan communiceren met de dealer of met andere spelers in gemeenschappelijke tafelgesprekken. Er worden regels opgelegd om ervoor te zorgen dat de sfeer op het netwerk plezierig blijft, dat er geen frauduleuze activiteiten worden aangemoedigd en dat de spelers zich thuis voelen in de gemeenschap. De Accounthouder mag de chatfunctie niet gebruiken om met anderen samen te spannen of spelgedrag op enige manier af te stemmen. Privéchats tussen de spelers zijn verboden.

8.2 Unibet is in geen geval aansprakelijk jegens de van de chatfunctie gebruikmakende Accounthouders voor enige schade die voortvloeit uit het gedrag van andere Accounthouders.

8.3 De Accounthouder vrijwaart Unibet en stelt haar schadeloos voor schade die voortvloeit uit zijn/haar onrechtmatige, onwettige of ongepaste gedrag of uit zijn/haar schending van deze chatregels.

8.4 De chatfunctie wordt gemodereerd/gecontroleerd door de softwareleverancier en/of Unibet, hetzij automatisch, hetzij door menselijke middelen. Alle gesprekken worden opgenomen en worden gedurende een redelijke termijn bewaard. Als de chatregels (vermoedelijk) worden overtreden, dan zal de moderator de Accounthouder waarschuwen. Als de desbetreffende Accounthouder zijn/haar gedrag niet verandert, kan hem/haar de toegang tot de chatroom ontzegd worden. Een Accounthouder kan ook zonder voorafgaande waarschuwing met onmiddellijke ingang van de chatroom worden uitgesloten. Als de Accounthouder meerdere keren van de chatroom wordt uitgesloten, kan de spelaanbieder naar eigen goeddunken besluiten om de Accounthouder voor onbepaalde tijd uit te sluiten. Verdachte chats worden gemeld aan de Bevoegde Autoriteiten.

8.5 De Accounthouder moet de volgende gedragsregels in acht nemen:

a.           Gebruik de chatfunctie te goeder trouw;

b.           Maak geen inbreuk op en probeer geen inbreuk te maken op de privacy of de rechten van de andere spelers;

c.           Val geen andere spelers lastig en veroorzaak geen leed of ongemak;

d.           Verstuur geen obscene of aanstootgevende content;

e.           Verstoor de normale gang van het gesprek niet;

f.            Gebruik geen onfatsoenlijke of grove taal en doe geen vulgaire of bedreigende uitspraken;

g.           Kies een fatsoenlijke gebruikersnaam - Unibet of de spelaanbieder behoudt zich het recht voor om de gebruikersnaam te veranderen als deze regel niet in acht wordt genomen;

h.           Maak geen ruzie en kibbel niet met de andere spelers;

i.            Uitwisselingen met andere spelers mogen geen bij wet verboden content bevatten, zoals: (i) pornografie of seksueel expliciete content; (ii) uitingen die aanzetten tot welke vorm van haat dan ook, vooral haat gebaseerd op ras, etniciteit, gender, religie of seksualiteit; (iii) misprijzende opmerkingen over ziektes of beperkingen; (iv) het bevorderen, aanmoedigen of mogelijk maken van antisociaal gedrag; (v) (het aanzetten tot) discriminatie van welke sociale groep dan ook, of het uitbuiten van kwetsbare groepen in de samenleving; (vi) zinloos geweld, of het bevorderen, aanmoedigen of mogelijk maken van geweld, terrorisme en andere activiteiten die bedreigend zijn voor de nationale veiligheid; (vii) het bevorderen, aanmoedigen of mogelijk maken van illegale activiteiten; (viii) misleidende weergaven of beledigingen; (ix) het aanprijzen van tabak, alcohol en drugs; (x) het aanprijzen van de tabaks- of wapenindustrie; (xi) content die mogelijkerwijs nadelig is voor Unibet;

j.            Maak geen reclame voor of prijs geen websites of activiteiten van derden aan (forums worden hier ook onder gerekend);

k.           Neem geen valse identiteit aan;

l.            Geef of vraag geen persoonlijke gegevens;

m.         Laat alle deelnemers en chatmoderators in hun waarde en wees beleefd en vriendelijk;

n.           Spam de chatfunctie niet;

o.           Tracht de acties van de andere spelers en dus de uitkomst van het spel niet te beïnvloeden door intimidatie, misbruik of het onthullen van de waarde van de kaarten in uw hand tijdens het spel;

p.           Communiceer met de andere spelers in de taal die aan tafel wordt gesproken. Op gedeelde netwerktafels is de voertaal Engels.

8.6 De regels voor de chatfunctie zijn van toepassing op de chatfunctie van alle aan de Accounthouder aangeboden spellen en Diensten alsmede op elk ander middel waarmee de Accounthouder met andere gebruikers van de Website kan communiceren. De regels van de chatfunctie kunnen worden aangevuld met bepaalde aan de spellen of Diensten verbonden voorwaarden, en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd.

9 Weddenschappen & weddenschapsreglementen

9.1 Unibet biedt online (sport)weddenschappen aan. De online (sport)weddenschappen worden, onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Unibet, gefaciliteerd en technisch beschikbaar gesteld door Kambi Malta Ltd (“Kambi”) kantoorhoudende te Level 3, Quantum House, Triq L- Abate Rigord, Ta Xbiex, XBX 1127, Malta. Unibet is te allen tijde de partij die de (sport)weddenschappen aanbiedt aan de Accounthouder op basis van de in artikel 2 genoemde vergunning.

9.2 De weddenschappen worden beheerst door de regels in deze paragraaf en het weddenschapsreglement als genoemd in 9.3. Door een weddenschap te plaatsen verklaart een Accounthouder dat hij kennis heeft genomen van deze paragraaf en het weddenschapsreglement, deze aanvaard en zal naleven.

9.3 Het complete reglement met betrekking tot weddenschappen is hier raadpleegbaar en wordt eveneens op verzoek toegezonden. Dit reglement is een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen Unibet en de Accounthouder en de Unibet-Regels. Door de Unibet-regels te aanvaarden, bevestigt de Accounthouder eveneens dat hij/zij kennis heeft genomen van het  reglement, dit aanvaard en zal naleven.

9.4 Unibet is lid van de IBIA (International Betting Integrity Association) en de EGBA (European Gaming and Betting Association). Verdachte weddenschappen zullen conform het Anti-witwas en matchfixingbeleid van Unibet behandeld worden.

9.5 Unibet behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen op de Website en met betrekking tot weddenschapen, wedlimieten, uitbetalingslimieten en aanbiedingen.

9.6 Een weddenschap kan en zal nietig worden verklaard indien het toepasselijk recht dit voorschrijft of in geval van Overmacht.

10 Unibet Racing

10.1 Unibet Racing is een online paarden- en hondenraceproduct dat door (een vennootschap gelieerd aan) Unibet wordt aangeboden. Unibet Racing wordt aangeboden als onderdeel van de in artikel 2 genoemde vergunning.

10.2 Unibet behoudt zich het recht voor om - naar haar goeddunken - op individueel klantniveau de inzetlimieten, uitbetalingslimieten en aanbiedingen te wijzigen en promoties toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen ontslaan Unibet niet van haar verplichting om ten tijde van de desbetreffende wijziging uitstaande verplichtingen of weddenschappen te honoreren.

10.3 Een weddenschap kan en zal nietig worden verklaard indien het toepasselijk recht dit voorschrijft of in geval van Overmacht.

10.4 Klik hier voor het complete Unibet Racing Reglement. Dit reglement is een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen Unibet en de Accounthouder en de Unibet-Regels. Door de Unibet-regels te aanvaarden, bevestigt de Accounthouder eveneens dat hij/zij kennis heeft genomen van het  reglement, dit aanvaard en zal naleven.

11 Virtual Sports

11.1 Unibet biedt online Virtual Sports aan. Virtual sports zijn kansspelen.  De online (Virtual Sports worden, onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Unibet, gefaciliteerd en technisch beschikbaar gesteld door Sportsradar AG (“Betradar”), kantoorhoudend en gevestigd aan de Feldlistrasse 2, CH-9000, St. Gallen. Unibet is te allen tijde de partij die de Virtual Sports aanbiedt aan de Accounthouder op basis van de in artikel 2 genoemde vergunning.

11.2 De Virtual Sports worden beheerst door de Unibet-regels en het Virtual Sports Reglement Klik hier voor de volledige voorwaarden met betrekking tot Virtual Sports.  Dit reglement is een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen Unibet en de Accounthouder en de Unibet-Regels. Door de Unibet-regels te aanvaarden, bevestigt de Accounthouder eveneens dat hij/zij kennis heeft genomen van het  reglement, dit aanvaard en zal naleven.

11.3 Een weddenschap op een Virtual Sports evenement kan en zal nietig worden verklaard indien het toepasselijk recht dit voorschrijft of in geval van Overmacht.

12 Casinospelen

12.1 Unibet biedt casinospelen aan waarbij spelers tegen de vergunninghouder (Unibet) spelen en casinospelen waarbij spelers tegen elkaar spelen. De casinospelen worden, onder verantwoordelijkheid en aansparkelijkheid van Unibet, door verschillende derde partijen gefaciliteerd (“Casinospelaanbieders”). De identiteit van deze partijen is kenbaar en raadpleegbaar voorafgaand aan de deelname van het betreffende casinospel, ten minste als onderdeel van de spelregels of beschrijving van het casinospel. Unibet is te allen tijde de partij die de casinospelen aanbiedt aan de Accounthouder op basis van de in artikel 2 genoemde vergunning.

12.2 Elk casinospel heeft afzonderlijke, specifieke regels, winkansen, uitbetalingspercentages en winstbepalingsmethoden die altijd beschikbaar worden gemaakt voorafgaand aan deelname aan het casinospel en eveneens binnen het desbetreffende spel kunnen worden geraadpleegd. Elke deelname aan een casinospel is onderworpen aan de Unibet-regels en de afzonderlijke regels voor dat specifieke casinospel.

12.3 Unibet is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de casinospelen.

12.4 Werknemers, licentiehouders, distributeurs, groothandelaars, dochterondernemingen, agenten en detailhandelaars van Unibet en de Casinospelaanbieders, alsmede leden van hun respectievelijke directe familie, komen niet in aanmerking voor deelname aan de casinospelen.

13 Poker

13.1 Unibet biedt pokerspelen aan, een vorm casinospel. De pokerspelen worden, onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Unibet, gefaciliteerd en technisch beschikbaar gesteld door Relax Gaming Limited (“Relax”), kantoorhoudend en gevestigd in Block 6, Floor 4, Paceville Avenue, St Julians STJ3109, Malta. Unibet is te allen tijde de partij die de pokerspelen Sports aanbiedt aan de Accounthouder op basis van de in artikel 2 genoemde vergunning.

13.2 Pokerspelen hebben afzonderlijke, specifieke regels, winkansen, uitbetalingspercentages en winstbepalingsmethoden die altijd beschikbaar worden gemaakt voorafgaand aan deelname aan het pokerspel en eveneens binnen het desbetreffende spel kunnen worden geraadpleegd. Elke deelname aan een pokerspel is onderworpen aan de Unibet-regels en de afzonderlijke regels voor dat specifieke pokerspel.

13.3 Klik hier voor de volledige spelregels van Unibet Poker. Dit reglement is een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen Unibet en de Accounthouder en de Unibet-Regels. Door de Unibet-regels te aanvaarden, bevestigt de Accounthouder eveneens dat hij/zij kennis heeft genomen van het  reglement, dit aanvaard en zal naleven.

Terug naar boven

14 Bingo & Bingoreglement

14.1 Unibet biedt bingospelen aan, een vorm casinospel. De bingospelen worden, onder verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Unibet, gefaciliteerd en technisch beschikbaar gesteld door Relax Gaming Limited (“Relax”), kantoorhoudend en gevestigd in Block 6, Floor 4, Paceville Avenue, St Julians STJ3109, Malta. Unibet is te allen tijde de partij die de bingospelen Sports aanbiedt aan de Accounthouder op basis van de in artikel 2 genoemde vergunning

14.2 Bingospelen hebben afzonderlijke, specifieke regels, winkansen, uitbetalingspercentages en winstbepalingsmethoden die altijd beschikbaar worden gemaakt voorafgaand aan deelname aan het bingospel en eveneens binnen het desbetreffende spel kunnen worden geraadpleegd. Elke deelname aan een bingospel is onderworpen aan de Unibet-regels en de afzonderlijke regels voor dat specifieke bingospel.

14.3 Bingo spelen zijn alle spelen met enkelvoudig en meervoudig patroon die worden aangeboden in de Bingo Module. "Bingo" of de "Bingo spelen" betekent het op het web gebaseerde Bingo spel dat wordt aangeboden en geleverd door Unibet.  "Bingo" of “Bingo spel” omvat voor alle duidelijkheid niet de Mini Games die worden aangeboden binnen het bingospel.

14.4 Klik hier voor de volledige spelregels van het bingospel. Dit reglement is een integraal onderdeel van de Overeenkomst tussen Unibet en de Accounthouder en de Unibet-Regels. Door de Unibet-regels te aanvaarden, bevestigt de Accounthouder eveneens dat hij/zij kennis heeft genomen van het  reglement, dit aanvaard en zal naleven.

15 Bet Share Reglement

15.1 “Bet Share” is een tool aangeboden door Unibet waarmee een Accounthouder zijn wedstrookje kan personaliseren en bewaren als een schermafbeelding. De regels die van toepassing zijn bij het gebruik van de Bet Share tool vallen onder de algemene voorwaarden aangevuld met het Bet Share Reglement.

15.2 Het Bet Share Reglement maakt integraal deel uit van het contract tussen Unibet en de Accounthouder. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden, bevestigt de Accounthouder dat hij het Bet Share Reglement heeft gelezen en aanvaard heeft en in het bijzonder de waarborgen en de garanties die worden gegeven in de artikelen 1.2 en 3 van het Bet Share Reglement, en dat hij alle bepalingen van het Bet Share Reglement zal naleven.

16 Klachtenbeleid

16.1 Unibet beschikt over een geheel kosteloze klachtenprocedure.

16.2 Indien een Accounthouder een klacht wil indienen, dient deze klacht te worden gericht aan de Unibet Klantenservice middels de contactgegevens die op de pagina "Hulp" op de website staan vermeld. Unibet dient de ontvangst van een klacht binnen 72 uur na ontvangst van de klacht te bevestigen.

16.3 Unibet zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 weken nadat zij de ontvangst van de klacht heeft bevestigd schriftelijk en gemotiveerd op de klacht reageren, waarbij de klager in kennis wordt gesteld van de bevindingen naar aanleiding van de klacht en van de conclusies die daaraan worden verbonden. 


16.4 Unibet behoudt zich het recht voor niet op een klacht te reageren indien die te maken heeft met een gedraging waarover de klager al eerder een klacht heeft ingediend en die in overeenstemming met dit beleid is afgehandeld. In dat geval dient Unibet de Accounthouder binnen 1 week na ontvangst van de klacht daarvan in kennis te stellen. Van een herhaalde klacht is sprake indien dezelfde feiten en omstandigheden worden aangedragen, die geen nieuw licht op de klacht werpen.

16.5 De klacht van de speler dient duidelijke en ondubbelzinnige informatie te bevatten over de identiteit van de Accounthouder en alle relevante details te vermelden die aanleiding hebben gegeven tot de klacht.

16.6 Alle rechtsvorderingen of geschillen voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst worden in overeenstemming met het Toepasselijke Recht van de Plaats van de Overeenkomst beslecht.

17 Wijzigingen

17.1 Unibet kan de Unibet-regels te allen tijde actualiseren, wijzigen, bewerken en aanvullen. Gebruikers worden van wijzigingingen van de Unibet-regels in kennis gesteld door middel van een bericht op de Website of via een e-mail. Indien een Gebruiker de Diensten blijft gebruiken na een mededeling dat de Unibet-regels zijn gewijzigd, wordt dat voortgezet gebruik beschouwd als zijn/haar aanvaarding van die wijziging.

17.2 Indien een Gebruiker de gewijzigde Unibet-regels niet wil aanvaarden of daaraan niet kan voldoen, dient hij/zij het gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang te staken. Voor zover een Accounthouder een weddenschap heeft geplaatst en/of deelneemt aan een kansspel waarvan de uitkomst nog niet bekend is op het moment waarop de wijziging ingaat, gelden de algemene voorwaarden die van toepassing waren op het moment dat de weddenschap werd geplaatst of het kansspel begon.

Onze Algemene Voorwaarden zijn op 14/06/2024 geactualiseerd.